Blog

Vše, co potřebujete vědět o arbitrážích, na jednom místě.

JUDr. Ing. Miloš Olík, Ph.D. jmenován do disciplinární komise ČAS

Jsme velmi hrdí na to, že byl náš kolega a partner Miloš Olík jmenován do disciplinární komise Českého atletického svazu

20/6/2024
Tým ROWAN LEGAL
Přečíst celé ....
Aktualizace směrnice IBA o střetu zájmu v mezinárodním rozhodčím řízení

Přečtěte si o nedávné aktualizaci IBA Guidelines on Conflicts of Interest in International Arbitration. O co byl např. rozšířen tzv. "oranžový seznam"

14/6/2024
JUDr. Ing. Miloš Olík, Ph.D., LL.M., FCIArb , JUDr. Margarita Karešová Kucharčuk, Mgr. Bc. Václav Kočařík
Přečíst celé ....
Nepřipojení ICC rozhodčích pravidel k rozhodčí doložce: nová judikatura

Znovu se vracíme k otázce, zda je zapotřebí přiložit ICC rozhodčí pravidla k rozhodčí doložce, a to ve světle nové judikatury.

4/6/2024
JUDr. Ing. Miloš Olík, Ph.D., LL.M., FCIArb , JUDr. Margarita Karešová Kucharčuk
Přečíst celé ....

Podání oznámení

Zaměstnanec podá oznámení prostřednictvím interního systému Whistlelink nebo některým z doplňkových způsobů (např. osobně u příslušné osoby). Interní systém Whistlelink umožňuje následnou komunikaci i při zachování úplné anonymity oznamovatele. Oznamovatel i po podání oznámení může komunikovat s příslušnou osobou, sledovat průběh prošetřování a v případě potřeby poskytnout doplňující informace. 

1

Příjem oznámení

Příslušná osoba přijímá oznámení a komunikuje s oznamovatelem. Systém Whistlelink upozorňuje na nově příchozí oznámení i na lhůty pro reakci a pro uzavření šetření. Příslušná osoba rovněž prověřuje důvodnost oznámení, pro tento účel má k dispozici odbornou právní podporu ROWAN LEGAL. 

2

JUDr. Ing. Miloš Olík, Ph.D., LL.M., FCIArb

Máte jakékoliv otázky? Neváhejte se na nás obrátit.