Co jsou obchodní arbitráže?

Jedná se o alternativní způsob řešení sporů ke klasickému způsobu řešení před soudem. Díky svým výhodám jsou ve světě velmi oblíbené zejména v mezinárodních obchodních vztazích.

Možnost zvolit si rozhodce
Více flexibilní, méně formální
Rychlejší
Potenciálně levnější
Možnost výkonu rozhodčího nálezu ve většině zemí světa
Často kladené otázky
Kolik stojí arbitráž?

Náklady na arbitráž (rozhodčí řízení) se většinou skládají z poplatku rozhodčímu soudu/rozhodcům a nákladů vynaložených na právní zastupování. Dále mohou vzniknout náklady na znalecký posudek, cestovné, ubytování a jiné hotové náklady. Výše nákladů záleží na vícero faktorech a je individuální. Obecně lze říct, že náklady na arbitráž bývají nižší než náklady v soudním řízení, a to zejména kvůli nižším nákladům na právní zastoupení, protože rozhodčí řízení je jednoinstanční a zároveň má nástroje pro snížení nákladů pro strany řízení.

Jak dlouho trvá rozhodčí řízení?

Délka rozhodčího řízení záleží na vícero faktorech, včetně složitosti sporu, aktivity stran a zkušenosti rozhodce (rozhodčího senátu). Většina řízení končí do jednoho roku.

Je možné rozhodčí řízení urychlit?

Ano, některé rozhodčí instituce umožňují tzv. urychlená rozhodčí řízení, jež trvají jen několik měsíců. Dále je možné řízení urychlit speciálními procesními nástroji, které mají strany a rozhodci k dispozici. Délku řízení také ovlivňuje, nakolik je rozhodce zkušený a časově dostupný.

Jak probíhá rozhodčí řízení?

Průběh rozhodčího řízení se v základních rysech podobá klasickému soudnímu řízení. Žalobce podá rozhodčí žalobu, jmenuje se rozhodce nebo senát (dle rozhodčí doložky), žalovaný se vyjádří k rozhodčí žalobě. Dále může následovat ústní jednání a případná výměna dalších podání. V rozhodčím řízení mohou být vyslýcháni svědci, předkládány důkazy, včetně znaleckých posudků. Následně rozhodce nebo rozhodčí senát vydá rozhodčí nález.

Hradí strana, která spor prohrála, náklady řízení úspěšné strany?

Ve většině případů ano. Nicméně strany nebo rozhodci si mohou zvolit jiný způsob určení rozdělení nákladů.

Je možné rozhodčí nález napadnout?

Proti rozhodčímu nálezu nelze podat odvolání. Rozhodnutí je tak konečné. Lze však podat návrh na zrušení rozhodčího nálezu k obecnému soudu. Přezkum ze strany soudu je však omezen na určité vymezené procesní otázky. Soud nemůže přezkoumávat věcnou správnost rozhodčího nálezu.

Má napadení rozhodčího nálezu odkladný účinek z hlediska povinnosti neúspěšné strany plnit dle rozhodčího nálezu?

Návrh na zrušení rozhodčího nálezu nemá odkladný účinek na vykonatelnost rozhodčího nálezu. To znamená, že neúspěšná strana má povinnost plnit dle rozhodčího nálezu, i pokud podala návrh na zrušení rozhodčího nálezu. Na žádost strany však soud může (ale nemusí) za určitých podmínek vykonatelnost rozhodčího nálezu odložit.

Je možné český rozhodčí nález vykonat v zahraničí?

Ano, pokud výkon rozhodčího nálezu bude ve státě, se kterým Česká republika uzavřela příslušnou dohodu, nebo bude-li se rozhodčí nález vykonávat ve smluvním státu Newyorské úmluvy o uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů.

Je možné zahraniční rozhodčí nález vykonat v ČR?

Ano, pokud rozhodčí nález byl vydán ve státě, se kterým Česká republika uzavřela příslušnou dohodu, nebo byl-li rozhodčí nález vydán ve smluvním státu Newyorské úmluvy o uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů.

Nejznámější rozhodčí instituce
Mezinárodní rozhodčí soud (ICC)
Londýnský soud mezinárodní arbitráže (LCIA)
Arbitrážní institut Stockholmské obchodní komory (SCC)
Vídeňské mezinárodní rozhodčí centrum (VIAC)
Rozhodčí soud při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky
Příklady rozhodčích doložek

RSHKAK

Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho řádu třemi rozhodci.

ICC

Veškeré spory vzniklé z této smlouvy či v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností podle Pravidel Mezinárodní obchodní komory pro rozhodčí řízení jedním či více rozhodci jmenovanými v souladu s uvedenými Pravidly.“

VIAC

Veškeré spory nebo nároky, které vzniknou z nebo v souvislosti s touto smlouvou, včetně sporů o její platnosti, porušení, zrušení nebo neplatnosti, budou s konečnou platností rozhodnuty podle řádu o rozhodčím řízení (Vídeňská pravidla) Mezinárodní rozhodčí instituce Hospodářské komory Rakouska (VIAC) jedním nebo třemi rozhodci jmenovanými podle těchto pravidel.“

Podání oznámení

Zaměstnanec podá oznámení prostřednictvím interního systému Whistlelink nebo některým z doplňkových způsobů (např. osobně u příslušné osoby). Interní systém Whistlelink umožňuje následnou komunikaci i při zachování úplné anonymity oznamovatele. Oznamovatel i po podání oznámení může komunikovat s příslušnou osobou, sledovat průběh prošetřování a v případě potřeby poskytnout doplňující informace. 

1

Příjem oznámení

Příslušná osoba přijímá oznámení a komunikuje s oznamovatelem. Systém Whistlelink upozorňuje na nově příchozí oznámení i na lhůty pro reakci a pro uzavření šetření. Příslušná osoba rovněž prověřuje důvodnost oznámení, pro tento účel má k dispozici odbornou právní podporu ROWAN LEGAL. 

2
Potřebuji

Právní služby: zastupování a poradenství

Naši advokáti zastupují klienty v rozhodčím řízení, při výkonu domácího nebo cizího rozhodčího nálezu, v řízení při zrušení rozhodčího nálezu.

více informací

Služby rozhodce

Naši rozhodci se starají o efektivní, moderní a  best practice odpovídající způsob vedení rozhodčího řízení.

více informací

Potřebujete poradit? Napište
nám a my se Vám ozveme.

Vyplňte prosím následující údaje.

Poskytnuté údaje použijeme k tomu, abychom vás mohli kontaktovat s naší nabídkou a zodpovědět vaše případné dotazy. Podrobné informace o tom, jak zpracováváme osobní údaje a jaká v této souvislosti máte práva, naleznete v Informacích o zpracovávání osobních údajů.

Děkujeme, brzy Vás budeme kontaktovat.
Při odesílání formuláře se něco pokazilo.

Máte vybranou verzi SmartWhistle

Vyplňte prosím následující údaje a my se vám ozveme.

Informace o zpracování osobních údajů
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Máte vybranou verzi SmartWhistle plus

Vyplňte prosím následující údaje a my se vám ozveme.

Informace o zpracování osobních údajů
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Máte vybranou verzi SmartCompliance

Vyplňte prosím následující údaje a my se vám ozveme.

Informace o zpracování osobních údajů
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
O nás

Tyto stránky jsou vytvořeny advokátní kanceláří ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.

Jsme jedna z největších advokátních kanceláří na českém trhu, kde působíme více než 30 let. Jsme hrdí, že mezi naše klienty patří největší národní a mezinárodní korporace. Zároveň nás těší, že nám své spory svěřují i jednotlivci. Jakožto právní zástupci působíme v České republice, ale díky naší mezinárodní síti zajišťujeme kvalitní právní podporu i v zahraničí. Naši rozhodci působí po celém světě.

Ocenění
33

let na trhu

90

zkušených specialistů

143

spolupracovníků

100

zemí, které pokrýváme

JUDr. Ing. Miloš Olík, Ph.D., LL.M., FCIArb

Máte jakékoliv otázky? Neváhejte se na nás obrátit.